Приказы о зачислении

Приказы о зачислении детей в 2016 году


2017 год

 1. Горбунова А., приказ № 1 от 09.01.2017 г.
 2. Никифорова В., приказ № 2 от 10.01.2017 г.
 3. Маркелов В., приказ № 3 от 12.01.2017 г.
 4. Букин А., приказ № 4 от 01.02.2017 г.
 5. Кузьменко М., № 6 от 01.02.2017 г.
 6. Корниенко М., № 7 от 08.02.2017 г.
 7. Кузьменко И., № 5 от 08.02.2017 г.
 8. Кицюк Н.,  № 8 от 10.02.2017 г.
 9. Нигаматова Л., № 9 от 01.03.2017 г.
 10. Тарасов К., № 10 от 13.03.2017 г.
 11. Кондаков А., № 11 от 29.03.2017 г.
 12. Пинаев И., № 12 от 03.04.2017 г.
 13. Зиябоева А. №13 от 28.04.2017 г.
 14. Мясникова Д., № 14 от 02.05.2017 г.
 15. Афлянтунов И. № 15 от 15.05.2017 г.
 16. Выдрина А., № 16 от 16.05.2017 г.
 17. Шебелист Н., № 17 от 17.05.2017 г.
 18. Поясков С., № 18-А от 01.06.2017 г.
 19. Поясков М., № 19 от 01.06.2017 г.
 20. Власов Д. № 20 от 01.06.2017 г.
 21. Журавов Е., № 21 от 01.06.2017 г.
 22. Казанцев С., № 22 от 05.06.2017 г.
 23. Ахметова Д., № 23 от 01.06.2017 г.
 24. Гордынская С., № 24 от 01.06.2017 г.
 25. Надточий Д., № 25 от 01.06.2017 г.
 26. Вирченко И., № 26 от 01.06.2017 г.
 27. Денисова Д., № 27 от 01.06.2017 г.
 28. Медведева Е., № 28 от 05.06.2017 г.
 29. Шаяхметова К., № 29 от 05.06.2017 г.
 30. Киселева В., №30 от 08.06.2017 г.
 31. Григорьева Е., № 31 от 08.06.2017 г.
 32. Сергеев В., № 32 от 13.06.2017 г.
 33. Соколов М., № 33 от 15.06.2017 г.
 34. Громова Л., № 34 от 15.06.2017 г.
 35. Гриднева Л., № 35 от 15.06.2017 г.
 36. Ильин И., № 36 от 15.06.2017 г.
 37. Фаткуллина А., № 37 от 16.06.2017 г.
 38. Даутов И., № 38 от 20.06.2017 г.
 39. Ахметкужин Д. № 39 от 21.06.2017 г.
 40. Янковская Н., №40 от 21.06.2017 г.
 41. Лисицин Г., № 41 от 22.06.2017 г.
 42. Гладышева К., № 42 от 27.06.2017 г.
 43. Попова Т., № 43 от 27.06.2017 г.
 44. Дегтярев А., № 44 от 28.06.2017 г.
 45. Рахмангулова А.,№ 45 от 29.06.2017 г.
 46. Попов Л., № 46 от 30.06.2017 г.
 47. Горин К., № 47 от 30.06.2017 г.
 48. Кузьменко Н., № 48 от 05.07.2017 г.
 49. Самохвалова З., № 48А от 06.07.2017 г.
 50. Поповцева Е., № 49 от 07.07.2017 г.
 51. Давыдова К., № 50 от 13 07.2017 г.
 52. Гуренко В., № 51 от 17.07.2017 г.
 53. Никишин М., № 52 от 18.07.2017 г.
 54. Шевченко Д., № 53 от 19.07.2017 г.
 55. Уденеев В., № 54 от 21.07.2017 г.
 56. Колесов А., № 55 от 21.07.2017 г.
 57. Медведева А., № 56 от 21.07.2017 г.
 58. Насеретдинова Д., № 57 от 21.07.2017 г.
 59. Туражанов Д., № 58 от 26.07.2017 г.
 60. Косова К., № 59 от 26.07.2017 г.
 61. Егорова П. № 59А от 27.07.2017 г.
 62. Логванев Б., № 60 от 26.07.2017 г.
 63. Волобуева В., № 61 от 01.08.2017 г.
 64. Сафьянов В., № 62 от 01.08.2017 г.
 65. Женихова З., № 63 от 02.08.2017 г.
 66. Валеев С., № 64 от 04.08.2017 г.
 67. Ибодова О., № 65 от 07.08.2017 г.
 68. Иванов М., № 66 от 08.08.2017 г.
 69. Субботина К., № 67 от 11.08.2017 г.
 70. Зверева М., № 68 от 11.08.2017 г.
 71. Пахалюк О., № 69 от 15.08.2017 г.
 72. Предеин А., № 70 от 16.08.2017 г.
 73. Доценко А., № 71 от 17.08.2017 г.
 74. Гузаеров В., № 72 от 18.08.2017 г.
 75. Железняк А., № 73 от 22.08.2017 г.
 76. Видякин И., № 74 от 22.08.2017 г.
 77. Чернышева А., № 75 от 22.08.2017 г.
 78. Щёголева М., № 76 от 28.08.2017 г.
 79. Болтачёва П., № 77 от 30.08.2017 г.
 80. Рыбалкин И., № 78 от 01.09.2017 г.
 81. Файт Н., № 79 от 01.09.2017 г.
 82. Корошев С., № 80 от 01.09.2017 г.
 83. Гаврилова Д., № 81 от 01.09.2017 г.
 84. Сурина Н., № 82 от 01.09.2017 г.
 85. Амиров А., № 83 от 01.09.2017 г.
 86. Дубровских С., № 84 от 04.09.2017 г.
 87. Иванова В., № 85 от 04.09.2017 г.
 88. Метлев Ф., № 86 от 05.09.2017 г.
 89. Попков Я., № 87 от 06.09.2017 г.
 90. Исламов И., № 88 от 06.09.2017 г.
 91. Пантелеев С., № 89 от 07.09.2017 г.
 92. Зиганшина М., № 90 от 12.09.2017 г.
 93. Сажин И., № 91 от 14.09.2017 г.
 94. Хужин Д., № 92 от 15.09.2017 г.
 95. Убайдуллаева С., № 93 от 15.09.2017 г.
 96. Перепелица В., № 94 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 97. Комиссаров Т., № 95 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 98. Фаткуллина Д., № 96 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 99. Сонина С., № 97 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 100. Журавов К., № 98 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 101. Выдрин С., № 99 от 15.09.2017 г. (ГКП)
 102. Катасонова А., № 100 от 19.09.2017 г.
 103. Теребков Я., № 101 от 19.09.2017 г. (ГКП)
 104. Балюк Д., № 102 от 26.09.2017 г.
 105. Баландин Е., № 103 от 28.09.2017 г.
 106. Захаров В., № 104 от 29.09.2017 г. (ГКП)
 107. Едунов А., № 105, от 29.09.2017 г. (ГКП)
 108. Экк А., № 106 от 29.09.2017 г. (ГКП)
 109. Ханкишили Г., № 107 от 02.10.2017 г.
 110. Овчинникова М., № 108 от 06.10.2017 г.
 111. Зарипов Э., № 109 от 09.10.2017 г.
 112. Малахов Н., № 110 от 10.10.2017 г.
 113. Байназарова К., № 111 от 11.10.2017 г.
 114. Ширшов В., № 112 от 11.10.2017 г.
 115. Труфанов В., № 113 от 12.10.2017 г.
 116. Потапов С., № 114 о от 17.10.2017 г.
 117. Харрасова А., № 115 от 18.10.2017 г.
 118. Карпичева Д., № 116 от 18.10.2017 г.
 119. Павленко Д., № 117 от 18.10.2017 г.
 120. Назаров Е., № 118 от 18.10.2017 г.
 121. Байтурина Я., № 119 от 19.10.2017 г.
 122. Гандрабура В., № 120 от 19.10.2017 г.
 123. Базарнов С., № 121 от 01.11.2017 г.
 124. Палто В., № 122 от 01.11.2017 г.
 125. Коробейникова В., № 123 от 02.11.2017 г.
 126. Лозовик К., № 124 от 07.11.2017 г.
 127. Писцова Я., № 125 от 08.11.2017 г.
 128. Выродов М., № 126 от 14.11.2017 г.
 129. Абдуллаева О., № 127 от 15.11.2017 г.
 130. Ойцева А., № 128 от 15.11.2017 г.
 131. Горских К., № 129 от 17.11.2017 г.
 132. Бильданов Д. № 130 от 22.11.2017 г.
 133. Перепелица В., № 131 от 28.11.2017 г.
 134. Хужин Д., № 132 от 28.11.2017 г.
 135. Власова К., № 133 от 29.11.2017 г.
 136. Жиделев Д., № 134 от 30.11.2017 г.
 137. Журавов К., № 135 от 01.12.2017 г.
 138. Шрамко Б., № 136 от 07.12.2017 г.
 139. Шрамко Д., № 137 от 07.12.2017 г.
 140. Зуев Е., № 138 от 07.12.2017 г.
 141. Дыдров Н., № 139 от 07.12.2017 г.
 142. Рыбалкин И., № 140 от 08.12.2017 г.

2018 год

 1. Сизов И., № 1 от 09.01.2018 г.
 2. Едунов А., № 2 от 10.01.2018 г.
 3. Старшинова С., № 3 от 19.01.2018 г.
 4. Игнатова У., № 3А от 19.01.2018 г.
 5. Сажина М., № 4 от 23.01.2018 г.
 6. Цытцер В., № 5 от 13.02.2018 г.
 7. Апареева В., № 6 от 04.04.2018 г.
 8. Руковицин Г., № 7 от 17.04.2018 г.